Saturday, December 29, 2012

Firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60 yang bermaksud :

Dan Tuhan kamu berfirman: “Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina.
Pengajaran :
1) Banyak berdoa kepada Allah nescaya Allah akan perkenankan.
2) Jangan sombong kepada Allah dengan tidak mahu menurut perintah Allah.
3) Balasan yang sombong dan mati dalam keadaan sombong. 
4) Bertaubatlah sebelum terlambat.

Renungan Buat Pecinta Syurga: Bertunang Bukan Lesen Hubungan Bebas

Mohd Shahrizal Nasir
19 Disember 2012
Renungan Buat Pencinta Syurga Oleh Mohd Shahrizal Nasir
Renungan Buat Pencinta Syurga Oleh Mohd Shahrizal Nasir
KHITBAH merupakan istilah dalam bahasa Arab yang bermaksud ‘peminangan’. Proses peminangan boleh dikira sebagai satu langkah awal sebelum bermulanya kehidupan berumah tangga yang dihalalkan melalui akad nikah.

Hukum meminang seseorang wanita untuk tujuan pernikahan adalah harus. Namun menurut pendapat Imam al-Syafie yang termuat dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj, beliau menyatakan hukumnya adalah al-istihbab (sunat) iaitu sesuatu yang dianjurkan oleh Islam untuk mengadakannya.

Pendapat ini jelas menunjukkan bahawa terdapat kebaikan besar yang boleh diperolehi daripada proses peminangan dengan syarat ia dilakukan menurut panduan syarak.

Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradawi ada menjelaskan dalam kitabnya Fatawa Mu’asirah bahawa proses peminangan membawa makna menzahirkan hajat seseorang lelaki untuk berkahwin dengan wanita pilihannya.

Peminangan juga menandakan berlakunya satu proses perkenalan antara bakal pasangan suami isteri tersebut. Keadaan ini dikira wajar kerana ibu bapa kedua-dua belah pihak telah mengetahui hubungan anak-anak mereka.

Inilah ketetapan Islam yang mengutamakan ibu bapa dan restu mereka dalam hubungan antara bakal suami isteri. Perkara ini berbeza dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Lelaki dan perempuan dilihat bebas ke mana-mana tanpa ada sebarang ikatan yang sah. Malah, tanpa pengetahuan ibu bapa mereka.

Dalam adat masyarakat Melayu, selain peminangan, ada satu lagi tahap yang dinamakan pertunangan. Semasa peminangan dilakukan, biasanya ibu bapa wanita tersebut tidak akan memberi jawapan muktamad kepada pihak yang datang meminang.

Ini kerana mengikut adat, mereka diberi tempoh untuk memberi jawapan atau dipanggil ‘bertangguh’. Ia bertujuan bagi mencari kesepakatan dengan ahli keluarga dan waris yang rapat, walaupun sebenarnya mereka sudah bersedia untuk menerima pinangan tersebut.

Setelah peminangan diterima, penghantaran tanda daripada wakil lelaki kepada pihak wanita yang bakal dikahwininya akan dilakukan melalui majlis bertunang. Majlis ini membawa pengertian bahawa wanita tersebut sudah pun dimiliki dan kini dipanggil tunangan orang.

Dari sini jelas menunjukkan terdapat perbezaan antara peminangan dan pertunangan dalam adat Melayu. Namun, apa yang penting ialah adat ini tidak sampai membeban dan merumitkan kedua-kedua belah pihak.

Selagi tidak bercanggah dengan ketetapan syarak, maka harus untuk dipratikkan. Sebagai umat yang bijak, kita harus tahu menilai keutamaan sesuatu perkara yang merupakan gesaan atau saranan daripada agama Islam sendiri. Perkara yamg termasuk dalam ketepatan agama mesti menjadi keutamaan berbanding perkara-perkara yang tiada asas dalam agama walaupun ia menjadi asas sesuatu adat setempat.

Penting diingatkan bahawa ikatan pertunangan bukanlah lesen kepada pasangan lelaki dan wanita untuk berbuat apa sahaja yang dihalalkan seperti mana suami isteri yang sah. Malah, pertemuan kedua-duanya secara bebas boleh menyebabkan ikatan pertunangan tidak mendapat keberkatan daripada ALLAH. Lebih parah lagi apabila ikatan pertunangan itu membawa kepada berlakunya perkara-perkara yang dilarang oleh ALLAH, na‘uzubillah min zalik.

Dewasa ini, ramai di kalangan anak muda tidak mengambil berat tentang batasan hubungan antara bukan mahram (dibolehkan untuk berkahwin oleh syarak). Mereka menggunakan alasan ‘telah bertunang’ sebagai tiket untuk melayani tuntutan nafsu yang gagal dibendung oleh iman.

Berdua-duaan secara bebas serta berpegangan tangan tanpa rasa segan silu adalah antara perkara yang diharamkan oleh Islam secara total tanpa ada sebarang kompromi.

Dalam kitab Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid al-Sabiq, beliau ada menukilkan sebuah hadis Rasulullah tentang batasan hubungan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram:

Tidak halal bagi seseorang lelaki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seseorang wanita yang tidak halal buatnya kecuali ditemani mahram (orang yang diharamkan nikah dengannya). Maka, sesungguhnya orang ketiga (yang ada bersama-sama ketika mereka berdua berkhalwat itu adalah) syaitan. - Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim

Umat Islam dilarang sama sekali untuk menghampiri perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya perzinaan. Telah jelas bahawa Islam mengharamkan perbuatan zina. Bahkan, menghampiri perkara yang hampir kepada zina juga hukumnya haram. Firman ALLAH di dalam al-Quran:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya ia (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. - Surah al-Isra’ : 32

Perlu diingat bahawa syaitan akan sentiasa mencari peluang untuk menjadikan manusia sebagai temannya di neraka kelak. Oleh itu, sebarang kelompongan yang boleh dimanfaatkan oleh syaitan harus ditutup serapat-rapatnya. Kelompongan ini hanya mampu disedari oleh individu muslim yang benar-benar faham tentang perkara yang diperintah dan dilarang oleh ALLAH kepada sekalian hamba-NYA.

Kembali kepada persoalan peminangan menurut Islam. Terdapat beberapa cara peminangan yang dikira menepati tuntutan Islam. Berikut dinyatakan cara peminangan yang diharuskan oleh syarak:

• Seorang lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada seorang wanita secara langsung.
• Seorang lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada wali wanita tersebut.
• Menggunakan pihak ketiga untuk meminang seorang wanita.
• Wali menawarkan anak perempuannya kepada seorang lelaki yang soleh.
• Seorang wanita menawarkan dirinya sendiri kepada lelaki yang soleh.

Berdasarkan lima cara ini, ia tidak sesekali memberi maksud bahawa proses peminangan boleh dilakukan sesuka hati. Keizinan daripada kedua-dua orang tua tetap diperlukan kerana perkara inilah yang menjamin kelancaran proses perkahwinan, seterusnya mencurahkan keberkatan ALLAH dalam kehidupan berumah tangga kelak.

Nasihat daripada kedua ibu bapa selaku orang yang lebih tua harus dipandang berat dan penting. Ini kerana, sikap terburu-buru para remaja dalam membuat keputusan, ditambah dengan kekurangan pengalaman hidup serta pengetahuan agama yang cetek akan menyebabkan tujuan murni daripada peminangan dan pertunangan itu tidak tercapai seperti mana yang dikehendaki oleh Islam.

Terdapat beberapa situasi yang menjadikan proses peminangan itu termasuk dalam perkara yang haram. Perkara ini harus diberi perhatian serius bagi mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku dalam kehidupan rumah tangga nanti.

Keadaan pertama ialah apabila seseorang wanita itu sebenarnya masih sah sebagai isteri orang. Kita diharamkan untuk mengambil atau merampas hak orang lain kerana perkara ini menyuburkan bibit persengketaan sesama muslim. Apabila seseorang muslim bercakaran dengan saudara seagamanya sendiri, maka ia mampu untuk memecahbelahkan umat Islam secara keseluruhannya.

Hal ini juga berkaitan dengan nasab keturunan. Keturunan yang bercampur baur akan menyebabkan berlaku banyak masalah dalam institusi kekeluargaan.

Seperti mana yang sedia dimaklumi, Islam amat prihatin dan menjaga nasab keturunan umatnya. Oleh sebab itu, mengahwini perempuan yang masih sah menjadi hak milik orang lain adalah haram sama sekali.

Selain itu, diharamkan juga meminang wanita yang dalam talak raj‘i kerana bekas suami berhak untuk kembali rujuk kepada isterinya. Hak suami yang boleh rujuk semula dengan isterinya tidak boleh dinafikan. Oleh itu, tempoh idah talak perlu dihormati. Firman ALLAH di dalam surah al-Baqarah:

Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka, jika mereka (suami-suami) bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); dan dalam pada itu orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan ke atas orang perempuan (isterinya). Dan (ingatlah), ALLAH Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. - Surah al-Baqarah : 228

Keadaan lain yang membawa hukum haram dalam proses peminangan ialah apabila seseorang wanita itu telah dipinang oleh lelaki lain dan pinangannya telah diterima. Sekiranya lelaki kedua bernikah dengan wanita tersebut, akad pernikahan tersebut sah. Namun, dia tetap menanggung dosa atas perbuatannya meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis:

Seseorang lelaki tidak boleh meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya (saudara sesama Islam), sehinggalah dia meninggalkannya (membatalkan pinangannya) atau dia mengizinkan peminangan itu. - Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim

Semasa majlis peminangan mahupun pertunangan dilangsungkan, maka disunatkan untuk berkhutbah atau memberi ucapan pada awal majlis. Khutbah tersebut dimulakan dengan puji-pujian kepada ALLAH kerana DIAlah yang layak menerima segala pujaan dan pujian daripada hamba-NYA. Perkara ini bertepatan dengan sabda Rasulullah:

Semua perkara yang ada nilai tetapi tidak dimulakan dengan memuji ALLAH adalah cacat. - Hadis riwayat Ibn Majah

Jika dilihat dari sudut adat pertunangan yang diamalkan di tempat kita pada hari ini, terdapat semacam satu trend apabila masing-masing mempamerkan cara yang tersendiri bagi memeriahkan majlis tersebut.

Rombongan pihak lelaki akan membawa beberapa buah dulang yang berisi dengan pelbagai barangan cenderahati untuk dihadiahkan kepada pihak perempuan. Begitu juga sebaliknya.

Malah, suasana kini telah jauh berbeza dengan majlis pertunangan pada masa dahulu. Dengan peredaran zaman yang semakin canggih, ada pihak perempuan yang mengadakan pelamin serta pemasangan khemah khas untuk para tetamu dan jemputan.

Majlis pertunangan sudah seperti majlis walimah sebenar. Berbanding dengan keadaan dahulu, semuanya diadakan secara tertutup di rumah pihak perempuan yang hanya dihadiri oleh kaum keluarga terdekat.

Apa pun, perlu menjadi ingatan bahawa bersederhana dalam melakukan ibadat itu dituntut oleh Islam. Bagi golongan berkemampuan, elakkanlah daripada sebarang bentuk pembaziran, terutamanya ketika majlis pertunangan. Walaupun kita termasuk dalam kategori orang yang berkemampuan, namun bersederhana adalah sangat dituntut.

Perkara ini boleh disandarkan kepada gesaan Rasulullah agar kita tidak membazir melalui perumpamaan mengambil wuduk, meskipun mempunyai bekalan air yang banyak. Mengambil wuduk secara berlebihan tetap dikira sebagai pembaziran. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud:

Sesungguhnya akan ada di kalangan umat ini, satu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. - Hadis riwayat Abu Dawud

Apatah lagi jika majlis yang diadakan secara bermewah-mewahan itu bertujuan untuk menunjuk-nunjuk kemewahan yang dimiliki. Keadaan ini amat dicela oleh Islam.

Sekiranya majlis tersebut dibuat secara ‘besar’ dengan tujuan untuk menjamu sanak saudara dan jiran tetangga, maka ia adalah satu perbuatan yang mulia.

Manakala bagi golongan yang tidak berada, adalah sesuatu yang malang jika mereka masih berhajat untuk mengadakan majlis pertunangan dengan kosnya melebihi kemampuan sendiri. Meskipun trend masyarakat sentiasa berubah, ini tidak menunjukkan bahawa kita juga wajib mengikut rentak semasa.

Dalam Islam, majlis yang diadakan mengikut kemampuan sendiri serta jauh daripada sebarang bentuk pembaziran dan pembebanan adalah lebih utama. Apa yang penting, hasrat murni untuk membina kehidupan berkeluarga menurut ketetapan Islam itu terlaksana.

Sebenarnya, perbincangan secara berhikmah dengan ibu bapa kedua-dua belah pihak dapat mengelakkan perkara-perkara tidak ‘cantik’ menurut Islam itu menghiasi majlis peminangan mahupun pertunangan.

Pihak lelaki dan perempuan yang bakal menjadi pasangan suami isteri harus bijak memainkan peranan masing-masing bagi memastikan ikatan pertunangan mereka diberkati ALLAH, seterusnya sampai ke majlis pernikahan dengan selamat.

Tindakan bijak oleh individu yang faham tentang tuntutan dan larangan Islam akan menjamin keberkatan hidup menurut landasan syarak. Mengutamakan tuntutan syarak itu lebih utama berbanding adat setempat,

jika ia membebankan. Ingatlah, ketetapan yang dibuat oleh syarak bertujuan untuk menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup pasangan suami isteri, bukan sahaja untuk kehidupan di dunia ini, tetapi lebih utama di akhirat kelak.Bagi yang tiada masa ke kedai buku, bolehlah membuat pesanan secara pos.  Sila bank in bayaran (menurut harga buku)  ke akaun Karangkraf Mall Sdn Bhd. (Maybank - 0142 7120 4204). Tambah RM7 senaskhah bagi kos pos. Kemudian, fakskan slip bank (nyatakan nama, judul buku, alamat & no.tel) ke 03-5101 7483.

Atau sertakan Kiriman Wang/Wang Pos/Cek atas nama KARANGKRAF MALL SDN. BHD. Kirimkan ke Unit Langganan Karangkraf Mall Sdn Bhd, P/S 7041 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40700 Shah Alam, Selangor.

Sebarang pertanyaan mengenai langganan sila hubungi  03 51017480/7481 /7478 HP: 019-3310102 atau http://mall.karangkraf.com

Renungan Buat Pecinta Syurga: Bertunang Bukan Lesen Hubungan Bebas

Mohd Shahrizal Nasir
19 Disember 2012
Renungan Buat Pencinta Syurga Oleh Mohd Shahrizal Nasir
Renungan Buat Pencinta Syurga Oleh Mohd Shahrizal Nasir
KHITBAH merupakan istilah dalam bahasa Arab yang bermaksud ‘peminangan’. Proses peminangan boleh dikira sebagai satu langkah awal sebelum bermulanya kehidupan berumah tangga yang dihalalkan melalui akad nikah.

Hukum meminang seseorang wanita untuk tujuan pernikahan adalah harus. Namun menurut pendapat Imam al-Syafie yang termuat dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj, beliau menyatakan hukumnya adalah al-istihbab (sunat) iaitu sesuatu yang dianjurkan oleh Islam untuk mengadakannya.

Pendapat ini jelas menunjukkan bahawa terdapat kebaikan besar yang boleh diperolehi daripada proses peminangan dengan syarat ia dilakukan menurut panduan syarak.

Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradawi ada menjelaskan dalam kitabnya Fatawa Mu’asirah bahawa proses peminangan membawa makna menzahirkan hajat seseorang lelaki untuk berkahwin dengan wanita pilihannya.

Peminangan juga menandakan berlakunya satu proses perkenalan antara bakal pasangan suami isteri tersebut. Keadaan ini dikira wajar kerana ibu bapa kedua-dua belah pihak telah mengetahui hubungan anak-anak mereka.

Inilah ketetapan Islam yang mengutamakan ibu bapa dan restu mereka dalam hubungan antara bakal suami isteri. Perkara ini berbeza dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Lelaki dan perempuan dilihat bebas ke mana-mana tanpa ada sebarang ikatan yang sah. Malah, tanpa pengetahuan ibu bapa mereka.

Dalam adat masyarakat Melayu, selain peminangan, ada satu lagi tahap yang dinamakan pertunangan. Semasa peminangan dilakukan, biasanya ibu bapa wanita tersebut tidak akan memberi jawapan muktamad kepada pihak yang datang meminang.

Ini kerana mengikut adat, mereka diberi tempoh untuk memberi jawapan atau dipanggil ‘bertangguh’. Ia bertujuan bagi mencari kesepakatan dengan ahli keluarga dan waris yang rapat, walaupun sebenarnya mereka sudah bersedia untuk menerima pinangan tersebut.

Setelah peminangan diterima, penghantaran tanda daripada wakil lelaki kepada pihak wanita yang bakal dikahwininya akan dilakukan melalui majlis bertunang. Majlis ini membawa pengertian bahawa wanita tersebut sudah pun dimiliki dan kini dipanggil tunangan orang.

Dari sini jelas menunjukkan terdapat perbezaan antara peminangan dan pertunangan dalam adat Melayu. Namun, apa yang penting ialah adat ini tidak sampai membeban dan merumitkan kedua-kedua belah pihak.

Selagi tidak bercanggah dengan ketetapan syarak, maka harus untuk dipratikkan. Sebagai umat yang bijak, kita harus tahu menilai keutamaan sesuatu perkara yang merupakan gesaan atau saranan daripada agama Islam sendiri. Perkara yamg termasuk dalam ketepatan agama mesti menjadi keutamaan berbanding perkara-perkara yang tiada asas dalam agama walaupun ia menjadi asas sesuatu adat setempat.

Penting diingatkan bahawa ikatan pertunangan bukanlah lesen kepada pasangan lelaki dan wanita untuk berbuat apa sahaja yang dihalalkan seperti mana suami isteri yang sah. Malah, pertemuan kedua-duanya secara bebas boleh menyebabkan ikatan pertunangan tidak mendapat keberkatan daripada ALLAH. Lebih parah lagi apabila ikatan pertunangan itu membawa kepada berlakunya perkara-perkara yang dilarang oleh ALLAH, na‘uzubillah min zalik.

Dewasa ini, ramai di kalangan anak muda tidak mengambil berat tentang batasan hubungan antara bukan mahram (dibolehkan untuk berkahwin oleh syarak). Mereka menggunakan alasan ‘telah bertunang’ sebagai tiket untuk melayani tuntutan nafsu yang gagal dibendung oleh iman.

Berdua-duaan secara bebas serta berpegangan tangan tanpa rasa segan silu adalah antara perkara yang diharamkan oleh Islam secara total tanpa ada sebarang kompromi.

Dalam kitab Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid al-Sabiq, beliau ada menukilkan sebuah hadis Rasulullah tentang batasan hubungan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram:

Tidak halal bagi seseorang lelaki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seseorang wanita yang tidak halal buatnya kecuali ditemani mahram (orang yang diharamkan nikah dengannya). Maka, sesungguhnya orang ketiga (yang ada bersama-sama ketika mereka berdua berkhalwat itu adalah) syaitan. - Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim

Umat Islam dilarang sama sekali untuk menghampiri perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya perzinaan. Telah jelas bahawa Islam mengharamkan perbuatan zina. Bahkan, menghampiri perkara yang hampir kepada zina juga hukumnya haram. Firman ALLAH di dalam al-Quran:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya ia (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. - Surah al-Isra’ : 32

Perlu diingat bahawa syaitan akan sentiasa mencari peluang untuk menjadikan manusia sebagai temannya di neraka kelak. Oleh itu, sebarang kelompongan yang boleh dimanfaatkan oleh syaitan harus ditutup serapat-rapatnya. Kelompongan ini hanya mampu disedari oleh individu muslim yang benar-benar faham tentang perkara yang diperintah dan dilarang oleh ALLAH kepada sekalian hamba-NYA.

Kembali kepada persoalan peminangan menurut Islam. Terdapat beberapa cara peminangan yang dikira menepati tuntutan Islam. Berikut dinyatakan cara peminangan yang diharuskan oleh syarak:

• Seorang lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada seorang wanita secara langsung.
• Seorang lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada wali wanita tersebut.
• Menggunakan pihak ketiga untuk meminang seorang wanita.
• Wali menawarkan anak perempuannya kepada seorang lelaki yang soleh.
• Seorang wanita menawarkan dirinya sendiri kepada lelaki yang soleh.

Berdasarkan lima cara ini, ia tidak sesekali memberi maksud bahawa proses peminangan boleh dilakukan sesuka hati. Keizinan daripada kedua-dua orang tua tetap diperlukan kerana perkara inilah yang menjamin kelancaran proses perkahwinan, seterusnya mencurahkan keberkatan ALLAH dalam kehidupan berumah tangga kelak.

Nasihat daripada kedua ibu bapa selaku orang yang lebih tua harus dipandang berat dan penting. Ini kerana, sikap terburu-buru para remaja dalam membuat keputusan, ditambah dengan kekurangan pengalaman hidup serta pengetahuan agama yang cetek akan menyebabkan tujuan murni daripada peminangan dan pertunangan itu tidak tercapai seperti mana yang dikehendaki oleh Islam.

Terdapat beberapa situasi yang menjadikan proses peminangan itu termasuk dalam perkara yang haram. Perkara ini harus diberi perhatian serius bagi mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku dalam kehidupan rumah tangga nanti.

Keadaan pertama ialah apabila seseorang wanita itu sebenarnya masih sah sebagai isteri orang. Kita diharamkan untuk mengambil atau merampas hak orang lain kerana perkara ini menyuburkan bibit persengketaan sesama muslim. Apabila seseorang muslim bercakaran dengan saudara seagamanya sendiri, maka ia mampu untuk memecahbelahkan umat Islam secara keseluruhannya.

Hal ini juga berkaitan dengan nasab keturunan. Keturunan yang bercampur baur akan menyebabkan berlaku banyak masalah dalam institusi kekeluargaan.

Seperti mana yang sedia dimaklumi, Islam amat prihatin dan menjaga nasab keturunan umatnya. Oleh sebab itu, mengahwini perempuan yang masih sah menjadi hak milik orang lain adalah haram sama sekali.

Selain itu, diharamkan juga meminang wanita yang dalam talak raj‘i kerana bekas suami berhak untuk kembali rujuk kepada isterinya. Hak suami yang boleh rujuk semula dengan isterinya tidak boleh dinafikan. Oleh itu, tempoh idah talak perlu dihormati. Firman ALLAH di dalam surah al-Baqarah:

Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka, jika mereka (suami-suami) bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); dan dalam pada itu orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan ke atas orang perempuan (isterinya). Dan (ingatlah), ALLAH Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. - Surah al-Baqarah : 228

Keadaan lain yang membawa hukum haram dalam proses peminangan ialah apabila seseorang wanita itu telah dipinang oleh lelaki lain dan pinangannya telah diterima. Sekiranya lelaki kedua bernikah dengan wanita tersebut, akad pernikahan tersebut sah. Namun, dia tetap menanggung dosa atas perbuatannya meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis:

Seseorang lelaki tidak boleh meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya (saudara sesama Islam), sehinggalah dia meninggalkannya (membatalkan pinangannya) atau dia mengizinkan peminangan itu. - Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim

Semasa majlis peminangan mahupun pertunangan dilangsungkan, maka disunatkan untuk berkhutbah atau memberi ucapan pada awal majlis. Khutbah tersebut dimulakan dengan puji-pujian kepada ALLAH kerana DIAlah yang layak menerima segala pujaan dan pujian daripada hamba-NYA. Perkara ini bertepatan dengan sabda Rasulullah:

Semua perkara yang ada nilai tetapi tidak dimulakan dengan memuji ALLAH adalah cacat. - Hadis riwayat Ibn Majah

Jika dilihat dari sudut adat pertunangan yang diamalkan di tempat kita pada hari ini, terdapat semacam satu trend apabila masing-masing mempamerkan cara yang tersendiri bagi memeriahkan majlis tersebut.

Rombongan pihak lelaki akan membawa beberapa buah dulang yang berisi dengan pelbagai barangan cenderahati untuk dihadiahkan kepada pihak perempuan. Begitu juga sebaliknya.

Malah, suasana kini telah jauh berbeza dengan majlis pertunangan pada masa dahulu. Dengan peredaran zaman yang semakin canggih, ada pihak perempuan yang mengadakan pelamin serta pemasangan khemah khas untuk para tetamu dan jemputan.

Majlis pertunangan sudah seperti majlis walimah sebenar. Berbanding dengan keadaan dahulu, semuanya diadakan secara tertutup di rumah pihak perempuan yang hanya dihadiri oleh kaum keluarga terdekat.

Apa pun, perlu menjadi ingatan bahawa bersederhana dalam melakukan ibadat itu dituntut oleh Islam. Bagi golongan berkemampuan, elakkanlah daripada sebarang bentuk pembaziran, terutamanya ketika majlis pertunangan. Walaupun kita termasuk dalam kategori orang yang berkemampuan, namun bersederhana adalah sangat dituntut.

Perkara ini boleh disandarkan kepada gesaan Rasulullah agar kita tidak membazir melalui perumpamaan mengambil wuduk, meskipun mempunyai bekalan air yang banyak. Mengambil wuduk secara berlebihan tetap dikira sebagai pembaziran. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud:

Sesungguhnya akan ada di kalangan umat ini, satu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. - Hadis riwayat Abu Dawud

Apatah lagi jika majlis yang diadakan secara bermewah-mewahan itu bertujuan untuk menunjuk-nunjuk kemewahan yang dimiliki. Keadaan ini amat dicela oleh Islam.

Sekiranya majlis tersebut dibuat secara ‘besar’ dengan tujuan untuk menjamu sanak saudara dan jiran tetangga, maka ia adalah satu perbuatan yang mulia.

Manakala bagi golongan yang tidak berada, adalah sesuatu yang malang jika mereka masih berhajat untuk mengadakan majlis pertunangan dengan kosnya melebihi kemampuan sendiri. Meskipun trend masyarakat sentiasa berubah, ini tidak menunjukkan bahawa kita juga wajib mengikut rentak semasa.

Dalam Islam, majlis yang diadakan mengikut kemampuan sendiri serta jauh daripada sebarang bentuk pembaziran dan pembebanan adalah lebih utama. Apa yang penting, hasrat murni untuk membina kehidupan berkeluarga menurut ketetapan Islam itu terlaksana.

Sebenarnya, perbincangan secara berhikmah dengan ibu bapa kedua-dua belah pihak dapat mengelakkan perkara-perkara tidak ‘cantik’ menurut Islam itu menghiasi majlis peminangan mahupun pertunangan.

Pihak lelaki dan perempuan yang bakal menjadi pasangan suami isteri harus bijak memainkan peranan masing-masing bagi memastikan ikatan pertunangan mereka diberkati ALLAH, seterusnya sampai ke majlis pernikahan dengan selamat.

Tindakan bijak oleh individu yang faham tentang tuntutan dan larangan Islam akan menjamin keberkatan hidup menurut landasan syarak. Mengutamakan tuntutan syarak itu lebih utama berbanding adat setempat,

jika ia membebankan. Ingatlah, ketetapan yang dibuat oleh syarak bertujuan untuk menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup pasangan suami isteri, bukan sahaja untuk kehidupan di dunia ini, tetapi lebih utama di akhirat kelak.Bagi yang tiada masa ke kedai buku, bolehlah membuat pesanan secara pos.  Sila bank in bayaran (menurut harga buku)  ke akaun Karangkraf Mall Sdn Bhd. (Maybank - 0142 7120 4204). Tambah RM7 senaskhah bagi kos pos. Kemudian, fakskan slip bank (nyatakan nama, judul buku, alamat & no.tel) ke 03-5101 7483.

Atau sertakan Kiriman Wang/Wang Pos/Cek atas nama KARANGKRAF MALL SDN. BHD. Kirimkan ke Unit Langganan Karangkraf Mall Sdn Bhd, P/S 7041 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40700 Shah Alam, Selangor.

Sebarang pertanyaan mengenai langganan sila hubungi  03 51017480/7481 /7478 HP: 019-3310102 atau http://mall.karangkraf.com

Sunday, December 23, 2012

Antara Israel (Yahudi) dengan Syiah tidak pernah ada masalah - Ariel Sharon


 Oleh: detikislam

"Bekas Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, dalam salah satu bukunya menyatakan dengan tegas bahawa, "Antara Israel (Yahudi) dengan Syiah tidak pernah ada masalah. Justeru musuh kami yang hakiki adalah sel-sel organisasi 'pengganas' Palestin, dan orang-orang Syria yang banyak membantu organisai-organisasi 'pengganas' ini! "


Dalam buku, Sharon mengeluarkan sebuah buku yang berjudul "Warrior", dia menulis bahawa Syiah mungkin sudah seperti saudara sendiri bagi Israel. Ap alagi dalam judul buku disebutkan "Aku akan bercakap tentang orang-orang yang aku cintai."

Sharon berkhidmat sebagai Perdana Menteri Israel dari 7 Mac 2001 hingga 14 April 2006. Kuasanya sebagai perdana menteri kemudian digantikan oleh Perdana Menteri (sementara) Ehud Olmert kerana terkena serangan stroke pada Januari 2006. Dia mengalami koma dalam waktu yang lama sehingga tidak mungkin untuk kembali menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin kerajaan.

Dia lahir di Kfar Malal (Mandat British Palestin) dan tampil sebagai pemimpin politik dan tentera berbangsa Israel. Sharon juga pernah menjadi pemimpin Likud, parti terbesar dalam gabungan kerajaan dalam parlimen Israel, Knesset, sehingga dia mengundurkan diri dari parti tersebut pada 21 November 2005. Dia kemudian membentuk parti baru bernama Kadima.


Selama tiga puluh tahun Sharon berkhidmat sebagai anggota Angkatan Bersenjata Israel. Pangkat tertingginya ialah Mejar Jeneral. Dia menjadi terkenal di Israel kerana penglibatannya dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973.

Ariel Sharon juga bertanggung jawab dalam tragedi pembunuhan Qibya pada 13 Oktober 1953 di mana ketika itu 96 orang Palestin dibunuh oleh Unit 101 yang dipimpinnya dan pembunuhan Sabra dan Shatila di Lebanon pada 1982 yang mengakibatkan antara 3000 hingga 3500 orang terbunuh, sehingga dia digelar sebagai 'Tukang sembelih dari Beirut '.

Sebarkan sebelum terlambat


Christian : Kenapa kau tidak mengucapkan Selamat Hari Krismas padaku?

Muslim : Agama kami menghargai toleransi antara agama, termasuk agamamu tapi masalah ini, agama saya melarangnya.


Christian : Tapi kenapa, bukankah hanya sekadar kata-kata? Teman muslimku yg lain, mengucapkannya kpd aku?

Muslim : Mungkin mereka belum mengetahuinya. David, kau boleh mengucapkan dua kalimah syahadah, dlm bahasa melayu pun tak mengapa?

Christian : Oh tidak, saya tidak boleh mengucapkannya. Itu akan mengganggu kepercayaan saya selama ini.

Muslim : Kenapa? Bukankah hanya kata-kata? Ayuh, ucapkanlah...

Christian : Sekarang......... saya mengerti...

Jadi Haram Hukumnya mengucapkan Selamat Hari Natal/Christmas & Tahun Baru krn ada dlm Hadith Nabi:

"Barang Siapa yg Meniru, Mengucapkan Selamat kpd Agama Lain Bererti ia Telah Kafir & Neraka Janahamlah Tempatnya" (HR.Bukhari Muslim)

| Sebarkan sebelum terlambat.. ♥

Menghuraikan bahawa orang Islam tidak boleh meniru perbuatan yg bertentangan dgn Islam oleh kaum bukan muslim.

Thursday, December 20, 2012

INFO TERKINIKULIAH MAGHRIB 
US HASMINUDDIN

TARIKH 21/12/2012

TEMPAT : MASJID KAMPUNG TRADISI CHANGLOON KEDAH

KITAB : BIDAYATUL HIDAYAH (KARANGAN IMAM AL GHAZALI)

Kelebihan Membaca Surah Kahfi pada hari JumaatTerdapat beberapa kelebihan khusus yang telah disebut oleh Rasulullah sallAllahu 'alaihi wasallam bagi sesiapa yang membaca surah al-Kahfi.
Antara kelebihannya ialah pengampunan dosa di antara Jumaat dengan Jumaat jika dibaca pada hari Jumaat dan dijauhi fitnah al-Masih ad-Dajjal jika menghafal 10 ayat terawalnya. Berikut adalah beberapa hadith mengenai kebaikan surah al-Kahfi:
Imam Ahmad berkata :"Daripada Abi Darda' daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda: "Sesiapa menghafaz sepuluh ayat daripadanya permulaan surah al-Kahfi,maka terhindar daripada Al-Dajjal."
[ Riwayat Muslim,Abu Daud,Al-Nasa'i,Al-Tarmizi daripada Qatadah ]
Imam Ahmad berkata : "Daripada Abi Al-Darda'i, Nabi SAW bersabda : "Sesiapa membaca sepuluh ayat akhir daripada surah Al-Kahfi,maka terhindar daripada fitnah Al-Dajjal."
[ Hadis Riwayat Muslim dan Al-Nasa'i ]
Daripada Muaz Ibnu Anas Al Juhani daripada bapanya daripada Nabi SAW bersabda : "Sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya dan sesiapa yg membaca keseluruhannya,maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi."
[ Hadis Riwayat Ahmad ]
Daripada Umar berkata: Nabi SAW telah bersabda : "Sesiapa yg membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka bersinarlah cahaya daripada bawah kakinya hingga ke langit. Utknya cahaya dihari kiamat dan diampunkannya antara dua Jumaat."
[ Hadis Riwayat Ibnu Katsir]
Daripada Abi Said Al Khudri berkata:"Sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dihamparkan utknya daripada cahaya antara dia dan bait Al Atiqa."
[ Hadis Riwayat Ibnu Katsir]
Daripada Mandhur Ibnu Zaid, Khalid Al-Juhani dari Ibnu Al-Hussien dari bapanya daripada Ali Marfu'an:"Sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat,maka dia dihindari daripada fitnah selama lapan hari,dan jika Al- Dajjal muncul,maka terhindar dia daripadanya."
[ Hadis Riwayat Ibnu Katsir]
Daripada syukbah daripada Abi Hashim dgn isnadnya.sesungguhnya Nabi SAW bersabda : "Sesiapa membaca surah Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan,jadilah cahaya utknya dihari kiamat."
[ Hadis Riwayat Ibnu Katsir]
Salam Jumaat..~
JOM baca surah Al-Kahfi... :)

Doa jauhkan diri dari hutangDoa tersebut berbunyi:


Yang bermaksud:
"Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah diriku dari kesusahan dan dukacita, Engkau lindungilah aku dari sifat lemah dan malas, peliharalah diriku dari sifat bakhil dan pengecut dan Engkau peliharalah diriku dari hutang-piutang dan kekuasaan orang lain ke atas diriku."

Doa Rasulullah buat Muslimin

Doa adalah senjata ampuh umat Islam. - Gambar hiasan
ADA sebuah doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dan jika direnung dan dihayati secara mendalam, ternyata sangat mencakupi pelbagai permohonan.
Daripada Abu Musa al-Asyaari ra, Rasulullah berdoa: Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan perbuatanku yang berlebihan dalam urusanku, serta ampunilah kesalahanku yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kemalasanku, kesengajaanku, kebodohanku, gelak tawaku yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa yang mendatang, dosa yang aku samarkan dan dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan, Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkan, serta Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. (riwayat Bukhari)
Tema di dalam doa itu adalah seorang hamba Allah SWT memohon keampunan-Nya. Sekurang-kurangnya terdapat 13 petunjuk yang diajukan hamba tersebut kepada Allah SWT. Semuanya dengan harapan dan permohonan keampunan-Nya.
1Ya Allah, ampunilah kesalahanku. Kesalahan dapat mencakup perintah Allah yang dilalaikan atau larangan Allah yang dilanggar.
2Ya Allah, ampunilah kebodohanku. Manusia tidak luput daripada kebodohan. Tidak ada manusia yang memiliki pengetahuan sempurna. Kebodohan seseorang sering kali menyebabkan tingkah lakunya yang tidak terpuji, sehingga ia perlu memohon ampunan Allah SWT atas kebodohan dirinya itu.
Kebodohan
3Ya Allah, ampunilah perbuatanku yang berlebihan dalam urusanku. Kadang-kala kita mengerjakan suatu perbuatan secara tidak adil atau tidak profesional. Perbuatan berlebihan tersebut mungkin menyakiti hati, bahkan menzalimi orang lain. Maka kita berharap ampunan Allah atas perbuatan berlebihan di dalam berbagai urusan.
4Ya Allah, ampunilah kesalahanku yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Manusia sering mengerjakan kesalahan tanpa ia menyedarinya.
Boleh jadi ia lebih mudah dilihat oleh oang lain, tetapi tidak bagi diri sendiri. Maka untuk urusan seperti itu seorang mukmin memohon ampunan Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatunya.
Seorang mukmin mengakui bahawa Allah SWT merupakan Zat Yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib mahupun nyata, maka ia pun mengembalikan semua dosa yang ia sendiri tidak ketahui kepada Allah SWT.
5Ya Allah, ampunilah kesalahanku. Manusia boleh terlibat di dalam banyak kesalahan. Maka ia memohon kembali ampunan Allah atas kesalahannya pada hal sebelumnya dia telah melakukannya kepada Allah SWT.
6Ya Allah, ampunilah kemalasanku. Kemalasan dapat menjadi musuh utama yang menyebabkan seseorang menunda, bahkan melalaikan suatu kewajipan yang mesti dikerjakan.
Pengakuannya di hadapan Allah SWT bahawa dirinya kadang-kadang dilanda kemalasan yang mesti disertai dengan permohonan ampunan Allah atasnya.
7Ya Allah, ampunilah kesengajaanku. Harus diakui bahawa kadang-kadang kita secara sengaja melakukan suatu kesalahan.
Entah kerana emosi atau terpengaruh lingkungan atau pelbagai alasan lain. Yang jelas, semua kesengajaan itu mestilah disusuli dengan istighfar dan permohonan keampunan-Nya.
8Ya Allah, ampunilah kebodohanku. Maha Suci Allah, ternyata Rasulullah SAW sangat mengerti akan kelemahan kita yang satu ini. Manusia memang selalu kekurangan ilmu sehingga mustahil terluput daripada kebodohan. Oleh itu permohonan ampunan Allah atas kebodohan diri perlu diajukan berulang kali.
9Ya Allah, ampunilah gelak tawaku yang semua itu ada pada diriku. Apakah ketawa itu berdosa? Tentunya tidak. Tetapi bila dilakukan secara tidak profesional atau melampaui, ia akan mendatangkan masalah. Firman Allah: Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (at-Taubah: 82)
Selain sabda Rasulullah SAW: Demi Allah, andai kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu jarang tertawa dan sering menangis. (riwayat Tirmizi)
10Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu. Setiap orang perlu berhati-hati terhadap dosa lampau yang pernah dilakukan dahulu. Berkemungkinan dosa-dosa itu belum sempat kita menyesalinya. Maka tiba masanya untuk kita mengakui dan menginsafi di hadapan Allah SWT seterusnya memohon keampunan-Nya.
11Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang mendatang. Seorang mukmin pasti menyedari bahawa kehidupan ini bukan sekadar masa lalu dan masa kini. Ia juga meliputi perkara mendatang.
Begitu juga dengan perlakuan dosa yang dikerjakan. Ia tidak hanya terjadi di masa lalu dan masa kini semata-mata. Tetapi boleh terjadi di masa akan datang.
Oleh kerana itu, dengan penuh kejujuran kita mengharapkan keampunan Allah atas dosa yang akan datang dan cuba mengelakkannya daripada terjebak kepadanya.
12Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang aku samarkan. Seorang mukmin sangat khuatir dengan dosa yang dilakukan secara sembunyi atau berselindung. Sabda Rasulullah SAW: Sungguh aku mengetahui bahawa ada suatu kaum daripada umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, lalu Allah menjadikan kebaikan itu debu yang berterbangan.
Thauban berkata: Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya.
Baginda bersabda: Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kamu dan daripada golongan kamu, mereka solat malam sebagaimana kamu mengerjakannya tetapi mereka adalah kaum yang melakukan perbuatan yang diharamkan Allah sedang mereka berkhalwat (menyendiri). (riwayat Ibnu Majah)
13Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan. Sedangkan dosa yang dikerjakan secara senyap atau tersembunyi itu kita khuatir, apa lagi dosa yang dilakukan secara terbuka. Oleh itu, keampunan daripada Allah SWT amat diharapkan.
Sungguh amat luar biasa, kesemua doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah merupakan dosa dan kesalahan yang sering dilakukan oleh setiap daripada kita lelaki atau perempuan, sama ada secara disedari mahupun sebaliknya. Maka itu, betapa bertuah umat Islam sekiranya mereka juga berdoa sebagaimana yang didoakan oleh Baginda SAW ini.

Filem Nabi Muhammad bernilai RM3.05b


Ahmed Al-Hashemi
DOHA 19 Dis. - Sebuah syarikat yang beribu pejabat di Qatar, Alnoor Holding mengumumkan akan menambah peruntukan untuk penerbitan siri filem Nabi Muhammad SAW kepada AS$1 bilion (RM3.05 bilion) daripada AS$1.5 juta (RM4.6 juta) yang diumumkan tiga tahun lalu.
Pengerusi Alnoor Holding, Ahmed Al-Hashemi dalam satu kenyataan berkata, filem tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW itu akan diterbitkan sebanyak tujuh siri berbanding tiga siri seperti yang dirancang sebelum ini.
Menurut syarikat itu, sekumpulan pakar di syarikat itu telah menyiapkan skrip filem tersebut selepas mengatasi pelbagai cabaran seni dan dramatik.
Alnoor pada 2009 mengumumkan berusaha mendapatkan dana untuk membikin filem itu yang akan diterbitkan oleh Barrie Osborne, seorang veteran Hollywood yang mempunyai pengalaman lebih 40 tahun dan terkenal dengan filem Lord of the Rings dan The Matrix.
Nabi Muhammad SAW bagaimanapun tidak akan muncul dalam filem itu sebagai menghormati ajaran Islam yang mengharamkan penayangan imej beliau.
Ulama Qatar, Sheikh Yusuf Qaradawi yang juga ketua Persatuan Cendekiawan Islam akan mengetuai penyelidikan filem itu dan menjadi penasihat teknikal.
Menurut syarikat itu, filem yang akan diterbitkan dalam bahasa Inggeris dan diterjemah kepada beberapa bahasa itu bertujuan untuk memperbetulkan imej Barat terhadap masyarakat Islam. - AFP

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20121220/lu_01/Filem-Nabi-Muhammad-bernilai-RM305b#ixzz2FaTBsirm
© Utusan Melayu (M) Bhd

Tuesday, December 18, 2012

Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat!


"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami [ayat-ayat Allah] dan mereka mempunyai mata [tetapi] tidak dipergunakan untuk melihat [tanda-tanda kekuasaan Allah] dan mereka mempunyai telinga [tetapi] tidak dipergunakan untuk mendengar [ayat-ayat Allah]. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." ~ Al-A'raaf : 179.
Allah SWT dalam ayat ini menghuraikan tentang perkara yang menyebabkan terjerumusnya manusia ke dalam kesesatan. Allah menjelaskan ramai manusia menjadi isi neraka Jahannam, begitu juga mereka yang masuk syurga sesuai dengan amalan masing-masing.

Firman Allah:

"Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia." [Hud : 105]
Firman Allah lagi :

"Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk neraka." [Asy-Syura : 7]

Kebanyakan manusia itu diazab di neraka Jahannam disebabkan akal dan perasaan mereka tidak digunakan untuk memahami keesaan dan kebesaran Allah SWT sedangkan kepercayaan itulah yang akan membersihkan jiwa mereka dari segala macam was-was dan kehinaan serta kerendahan. Kepercayaan inilah yang akan menanam keyakinan kepada diri mereka sendiri, dan menjadi benchmark kepada keutuhan peribadi dan sahsiah.

Kita juga melihat sekalian manusia yang mengaku beriman, tetapi sebenarnya lalai dan lupa dengan kepercayaan sepenuhnya pada hari Akhirat. Mereka hanya menggunakan akal untuk menanam saham dunia tanpa sedikit pun membaja benih akhirat dalam setiap perbuatan dan pekerjaan.

"Mereka hanya mengetahui yang zahir [saja] dari kehidupan dunia, sedang tentang [kehidupan] akhirat adalah lalai." [Ar Rum : 7]

Mereka tidak memahami bahawa tujuan hidup sebenar manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya dan melaburkan saham Akhirat sebanyak mungkin sebagai persediaan. Mereka tidak mengetahui bahawa tujuan Allah memerintahkan mereka menjauhi kemaksiatan dan dosa serta mendorong melakukan amal adalah untuk dua kebahagiaan - dunia dan akhirat. Mereka membutakan hati dan mata, memekakkan telinga dengan segala macam kebaikan dan petunjuk yang datang kepada mereka.

Firman Allah :

"Dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh keseksaan, yang dahulu mereka sering memperolok-olokkannya." [Al-Ahqaf : 26]

Mereka tidak dapat memanfaatkan mata, telinga dan akal sehingga mensia-siakan hidayah Allah. Keadaan mereka seperti binatang bahkan lebih buruk daripada binatang, kerana binatang tidak mempunyai akal dan upaya fikir untuk mengolah kesan penglihatan dan pendengaran mereka. Binatang hanya mewujudkan persepsi atau reaksi terhadap dunia luar secara naluri dan bertujuan hanyalah untuk meneruskan hidup [survival]. Betapa hinanya manusia yang menjadi seperti binatang ini dan menjadi hamba kepada hawa nafsu, malah mereka lebih rendah nilai kerana tidak mampu menggunakan kelebihan akal dan hati.

Kita memohon kepada Allah, agar dijauhkan daripada segala ciri-ciri ini, dan menarafkan diri sebagai Khalifah di atas muka bumi. Sekalian umat Islam perlu memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi yang mengambil ringan tuntutan "Amar Makruf Nahi Mungkar", sehingga berleluasanya kemaksiatan dan kecelaruan nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

http://amizakhusyri.blogspot.com/

INFO TERKINI


KULIAH MAGHRIB 
US HASMINUDDIN

TARIKH 19/12/2012

TEMPAT : MASJID KAMPUNG KUBANG GAJAH

KITAB : SIRAH NABAWIYAH (AR RAHEEQ AL MAKHTUM)

Nabi Yusuf dan kebangkitan MesirAkademi Tarbiyah DPPM ,
Antara sunnatullah (hukum Allah) itu adalah bahawa Allah Taala akan memberikan cubaan kepada penerus risalah dan gerakan dakwah ini sebelum menjadikannya berkuasa di muka bumi-Nya. Inilah sunnatullah yang tidak akan berubah seperti yang telah dijanjikan Allah. Di Mesir, Nabi Yusuf adalah salah seorang pengembang dakwah di negara itu. Dia pernah digoda dan dirayu oleh seorang isteri penguasa pada zamannya dengan perhiasan dan keindahan parasnya.

Peristiwa ini disebutkan di dalam firman Allah Taala, maksudnya:

"Dan perempuan yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata; Hampirilah kepadaku. Lalu Yusuf berkata; Aku berlindung kepada Allah, sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." (Surah Yusuf : ayat 23)

Sesungguhnya Allah Taala telah menyelamatkan Baginda daripada perbuatan haram dan penzinaan. Lazim diketahui bahawa, kala usia muda, naluri dan nafsu seseorang itu sering melonjak-lonjak. Naluri ini merupakan makhluk buta yang tidak dapat melihat, makhluk tuli yang tidak dapat mendengar, makhluk bisu yang tidak dapat berbicara, naluri yang mendesak pemiliknya agar menyalurkan hasil kemaksiatan dan dosa.

Hal yang sama juga dirasakan Nabi Yusuf a.s., meskipun dia masih muda dan berada jauh daripada pantauan orang-orang tuanya akibat dengki dan cemburu saudara-saudaranya, dan meskipun tatkala itu Baginda hanya tinggal berdua dengan isteri sang penguasa itu, akan tetapi Baginda Yusuf lebih memilih untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah sehingga Allah pun menjaga kehormatan dan kemuliaannya.

Allah Taala berfirman tentang perkataan isteri penguasa tersebut:

"(Zulaikha) berkata: “Inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya! Sebenarnya aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya; dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh tentulah ia akan dipenjarakan, dan akan menjadi daripada orang-orang yang hina." (Surah Yusuf : ayat 32)


Sikap dan peribadi Nabi Yusuf a.s. menjadi benteng kepada Baginda untuk segera menjauh dan terhindar daripada kemaksiatan. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Taala di dalam firman-Nya:

"Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula (mungkin timbul) keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya (tentang kejinya perbuatan zina itu). Demikianlah (pilihan kami terhadap Yusuf) untuk menjauhkan daripada Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba Kami yang dibersihkan daripada segala dosa." (Surah Yusuf : 24)


Nabi Yusuf telah memilih ujian dengan hati yang lapang, sekalipun nafsunya tidak dipenuhi namun jiwanya sentiasa meronta-ronta menagih redha Allah, sehingga Baginda-pun rela mendekam di dalam penjara walau dalam keadaan dizalimi sang penguasa. Hal ini kerana Nabi Yusuf menyedari hampir-hampir sahaja dirinya jatuh ke dalam jurang kenistaan, bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahawa, "Tidaklah sempurna keimanan seseorang yang sedang berbuat zina." (Riwayat Muslim, Abu Daud dan at-Tirmizi)

Cubaan yang dilalui oleh Nabi Yusuf sangat getir. Baginda dimasukkan ke dalam penjara kerana perbuatan yang tidak dilakukannya sama sekali. Baginda menerima semuanya dengan hati yang tenang dan menyerahkannya kepada Allah Taala, kerana yakin bahawa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini melainkan atas izin dan kehendak Allah Taala. Dalam hal ini Allah Taala berfirman:

"Yusuf (merayu kehadrat Allah Taala dengan) berkata; Wahai Tuhanku! Aku lebih suka kepada penjara daripada apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika Engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka, dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya".

"Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka; sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

"Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu, serta orang-orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda (yang menghendaki supaya Yusuf dibebaskan) hingga ke suatu masa." (Surah Yusuf : 33-35)


Nabi Yusuf telah berhasil melalui berbagai cubaan yang berat, sehingga Baginda menjadi salah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di negeri Mesir kala itu. Imam Syafi'e pernah ditanya, "Manakah yang lebih dahulu antara diuji atau mempunyai kedudukan?".

Lalu beliau berkata, "Tidak ada seorangpun (daripada pilihan Allah) yang mempunyai kedudukan sebelum diuji terlebih dahulu".

Menyebarkan Risalah Tauhid Di Penjara

Meskipun dimasukkan ke dalam penjara kerana ditohmah dan difitnah oleh seorang isteri sang penguasa, Nabi Yusuf tetap berdakwah dan menyampaikan nasihat kepada orang lain yang berada di penjara bersamanya. Hal ini tergambar dalam firman Allah Taala:

"Dan masuklah bersama-samanya ke penjara dua orang khadam raja. Salah seorang daripadanya (bertanya kepada Yusuf dengan) berkata; Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur. Dan berkata pula yang seorang lagi; Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung. (Kemudian keduanya berkata); Terangkanlah kepada kami akan takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang berbuat kebaikan (untuk umum)." (Surah Yusuf : ayat 36)


Setelah beberapa lama kedua-dua banduan itu berinteraksi bersama Nabi Yusuf, akhirnya mereka dapat mengenal keperibadian dan budi pekertinya yang baik di samping ketakwaan dan kesolehannya. Oleh itu, ketika dua pemuda tersebut bermimpi, maka mereka pun berkata kepada Nabi Yusuf, "Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik (berakhlak mulia)".

Karakter pendakwah sejati akan selalu terlihat bila-bilapun dan di manapun. Akidah yang bersih, ibadah yang benar dan budi pekerti yang baik akan sentiasa terpateri dalam diri setiap saat, bahkan ketika berada dalam penjara dan mengalami kesulitan di dalam hidup. Nabi Yusuf membuktikan kenabiannya kepada mereka dengan takwil mimpi. Dia dapat mengetahui makanan apa pun yang akan diberikan sebelum sampai kepada mereka berdua. Hal ini adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ghaib. Tidak ada seorangpun yang mengetahui hal-hal yang ghaib selain Allah dan orang-orang diberitahu Allah di antara Para Nabi dan Rasul-Nya. Allah Taala berfirman:

"Kecuali kepada Rasul yang diredhai-Nya, maka sesungguhnya Dia (Allah) mengadakan penjaga-penjaga (Malaikat) di depan dan di belakangnya." (Surah al-Jinn : ayat 27)


Sifat rendah hati Nabi Yusuf diperhatikan oleh teman-temannya di penjara ketika menyandarkan ilmu yang diketahuinya kepada Pemiliknya yang hakiki, yakni Allah Taala dengan mengatakan:

"(Aku bukan sahaja dapat menerangkan takwil mimpi kamu itu, bahkan) tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu (tiap-tiap hari dalam penjara), melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya, sebelum ia dibawa kepada kamu. Yang demikian itu ialah sebahagian daripada apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku (Allah). Dengan sebab itu aku meninggalkan pegangan kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat." (Surah Yusuf : ayat 37)

Hal ini adalah salah satu kaedah Nabi Yusuf dalam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan mengesakanNya. Dia-lah Allah Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan Maha Mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Salah satu bentuk pengaplikasian tauhid di dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip Baginda yang mengingkari perbuatan syirik dan penyembahan terhadap berhala. Nabi Yusuf menyatakannya secara jelas kepada kaumnya dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Taala dengan menuturkan, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat".

Nabi Yusuf mengikuti kaedah dakwah para pendahulunya daripada kalangan Nabi dan Rasul yang telah diutus kepada kaumnya masing-masing. Baginda Yusuf bukan orang yang melakukan perbuatan bida’ah dalam kenabian dan urusan agama, namun dia adalah pengikut setia agama yang benar. Allah Taala menerangkan perkataan Nabi Yusuf di dalam firman-Nya:

"Dan aku menurut agama bapa dan datuk nenekku; Ibrahim dan Ishak serta Yaakub. Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatupun dengan Allah. Mentauhid – mengesakan Allah ialah hasil daripada limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." (Surah Yusuf : ayat 38)


Nabi Yusuf a.s. menyandarkan semua nikmat yang diterimanya kepada Allah semata-mata. Setelah itu, Nabi Yusuf berdialog dengan teman-temannya di penjara mengenai tuhan-tuhan yang selama ini mereka sembah.

"Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah berbilang-bilang tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik atau menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa?" (Surah Yusuf : ayat 39)


Allah adalah Tuhan yang sebenarnya dan apa-apa sahaja yang diseru selain Allah adalah batil. Sebab, tuhan-tuhan yang disembah kaumnya dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri dan mereka pula yang memberikannya nama. Sembahan yang mereka anggap sebagai tuhan itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya untuk dirinya apalagi untuk orang lain.

Nabi Yusuf Berperanan Sebagai Menteri Perbendaharaan


Kisah Nabi Yusuf yang berperanan sebagai menteri perbendaharaan dimulai ketika dia menafsirkan mimpi raja. Pada saat menjalani hukum penjara, Nabi Yusuf harus menafsirkan mimpi orang yang memerintah negara dan memenjarakannya iaitu raja Mesir pada ketika itu. Namun, Nabi Yusuf tetap menyebutkan tafsir mimpi yang benar dan memberi saranan yang baik kepada raja tanpa mengharapkan imbuhan moral mahupun material. Allah Taala berfirman:

"(Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia); Yusuf, wahai orang yang benar (pada segala-galanya)! Tafsirkanlah kepada kami (seorang bermimpi melihat) tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus; dan tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau serta tujuh tangkai lagi yang kering; (tafsirkanlah) supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya." (Surah Yusuf : ayat 46)


Pada saat itu tidak seorang pun yang mampu menakwilkan mimpi tersebut dan para sekratariat kerajaan mengatakan, "Itu adalah mimpi-mimpi yang tidak memberikan apa-apa makna". Salah seorang teman sepenjara Nabi Yusuf meminta kepada raja untuk memberitahukan mimpi yang dialaminya itu kepada Yusuf kerana dia pernah menakwilkan mimpi yang alaminya.

Setelah mendengarkan cerita mimpi utusan raja, Yusuf menyusun strategi jitu dalam jangka 15 tahun untuk menyelamatkan negara daripada bencana kelaparan. Seperti ditafsirkan, bahawa akan datang musim kemarau yang berpanjangan, sehingga diperlukan pentadbiran perbendaharaan sumber negara dalam jangka masa yang panjang agar rakyat Mesir mempunyai makanan yang cukup. Allah Taala berfirman:

"Yusuf menjawab; Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh tujuh tahun berturut-turut, kemudian apa-apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya; kecuali sedikit daripada bahagian yang kamu jadikan untuk makan." (Surah Yusuf : ayat 47)


Rakyat Mesir diarahkan agar menyimpan makanan secukupnya agar dapat membekalkan sedikit untuk masa krisis kemarau berpanjangan. Allah Taala berfirman:

"Kemudian akan datang selepas tempoh itu, tujuh tahun kemarau yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya; kecuali sedikit daripada apa-apa yang kamu simpan (untuk dijadikan benih)." (Surah Yusuf : ayat 48)


Pada masa kemarau, rakyat akan bergantung kepada makanan yang disimpan sebelum ini. Jika ada orang yang tidak memiliki persediaan makanan yang cukup maka apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang sulit tersebut? Maka, tidak diragukan lagi bahawa mereka yang kesempitan harus berhutang terhadap orang lain. Seperti yang dikatakan pepatah, "Hutang membuat gelisah di malam hari dan membuat malu diri sendiri di hadapan orang lain pada siang hari."

Setelah masa sempit datanglah masa kejayaan, dan setelah kegelapan terbitlah fajar. Itulah tahun yang ke-15 seperti yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Pada masa itu hujan turun membasahi bumi yang membuatnya hijau dan tanaman pun tumbuh di mana-mana, sehingga banyaklah pohon yang berbuah dan dapat dipetik manusia dengan mudah. Allah Taala berfirman:

"Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)." (Surah Yusuf : ayat 49)


Demikianlah yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf sehinggalah tiba waktu pengadilannya Baginda dibebaskan daripada penjara setelah dibuktikan siapa sebenarnya yang bersalah. Reputasi Baginda Yusuf melonjak cemerlang bukan sahaja di mata manusia bahkan kepada setiap makhluk di alam ini. Kebenaran yang ada pada Nabi Yusuf ibarat sinar mentari pada siang hari, cahaya bulan di malam hari dan cahaya fajar pada waktu subuh. Isteri penguasa yang memfitnah Nabi Yusuf mengakui kesalahannya. Wanita itu bersaksi bahawa dialah yang melakukan konspirasi terhadap Yusuf.

Nabi Yusuf keluar dari penjara dalam keadaan terhormat menuju istana raja dan diangkat menjadi seorang menteri. Tiada keraguan bahawa seseorang itu tidak disyariatkan untuk meminta-minta jawatan, namun apabila tidak seorangpun yang absah dalam sesebuah jabatan maka dia harus berada di garis hadapan memangkunya. Hal ini kerana, Yusuf adalah Nabi yang menerima wahyu daripada Allah, tindakan bernas bukan daripada akal semata-mata, tetapi juga daripada kebersihan jiwanya meyakini Allah itu Tuhan sejati. Allah Taala berfirman:

"Dia (Yusuf) berkata; Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." (Surah Yusuf : ayat 51)


Kisah Nabi Yusuf a.s. berakhir dengan bahagia, kerana Allah Taala menganugerahkan kedudukan kepadanya di negeri Mesir sebagai orang menjaga amanah kerajaan. Seorang yang diiktiraf amanah oleh Allah, kemudiannya menjaga amanah rakyatnya, dan hal ini tidak akan terjadi di dunia kecuali di atas kehendak Allah Taala.

Inilah petunjuk Allah kepada kita umat Islam tentang akhlak Nabi Yusuf yang sewajibnya dimiliki oleh para pemuda. Hanya kepada Allah kita memohon agar menjadikan kita termasuk antara orang-orang yang beramal dengan ikhlas kerana mengharapkan redha-Nya.

http://www.tarbawi.my

Monday, December 17, 2012

GAJI DAN BONUS

Firman Allah yang bermaksud : "Jika kamu bersyukur maka Aku (Tuhan) akan menambah (nikmat) itu kepada kamu. Dan jika kamu engkar maka sesungguhnya seksa Aku amat pedih." - (Surah Ibrahim, ayat 7)

Al hamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan islam. Dengan nikmat tersebut akan menyebabkan diri kita akan mendapat banyak kurniaan dari Allah.Itulah nikmat yang paling besar, paling hebat dikurnaikan kepada mereka yang beriman kepada  Allah.

Hari ini semua penjawat awam akan mendapat gaji bulanan dan bonus. Ingat lah semua yang diberikan Allah akan dipersoalkan kembali kerana dia yang hanya berhak bertanya. Dia Yang Maha mengetahui apa yang kita lakukan.

Diharap semua penjawat awam dapat mengguna dan menguruskan wang bonus tersebut untuk diri keluarga dan sekiranya ada yang berlebihan berilah kepada mereka yang memerlukan bermula dari saudara mara yang terdekat, jiran tetangga dan sahabat-sahabat kita di Gaza, di Syria dan di mana sahaja.
Konsep Ibadah

Ibadat dalam Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang berbeza sama sekali daripada konsep ibadah di dalam agama dan kepercayaan yang lain. Antara ciri-ciri tersebut ialah tidak ada sebarang perantaraan di antara Allah dan manusia, dan ibadat dalam Islam tidak terikat dengan sesuatu tempat atau masa yang tertentu.
Firman Allah SWT :
Maksudnya:“Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada Ku”
(Az-Zariyat: 56)
Rasulullah SAW bersabda. ( Terjemahannya ):
“Seluruh muka bumi ini adalah masjid untukku; Suci dan bersih.”
Ibadat itu terdiri daripada berbagai bentuk, bukan satu macam sahaja sehingga manusia merasa tidak jemu dalam menunaikan ibadatnya. Peningkatan ibadat itu pula berbeza dan beraneka rupa sesuai dengan perangai, kecenderungan dan minat manusia itu sendiri.
Ibadat di dalam Islam merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohaniah dan jasmaniah. Tiap-tiap seorang muslim boleh mencampurkan urusan dunia dan akhirat, inilah kombinasi yang indah di dalam Islam yang tidak terdapat di dalam agama-agama lain.
Pintu untuk membuat ibadat adalah terbuka di semua penjuru. Semua aktiviti manusia sehingga makan dan minum pun boleh menjadi ibadat jika ia berniat untuk mengumpulkan tenaga bagi memperjuangkan perkara-perkara yang baik seperti yang disuruh oleh Islam.

Pengertian Dan Ruang Lingkup Ibadat

Perkataan ibadat datang dari perkataan Arab. Dari segi bahasa bererti: patuh, taat, tunduk, menyembah dan perhambakan diri kepada sesuatu.
Dari segi istilah agama: Ibadat bererti tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para Rasul, sama ada ia berbentuk suruhan atau larangan.
Di antara ayat perintah beribadat, contohnya sebagaimana firman Allah SWT :
Maksudnya:
“Dirikanlah sembahyang serta berikan zakat.”
(An-Nisa’ : 77)
Sementara itu banyak terdapat ayat al Qur’an dan al Hadis yang mewajibkan supaya beribadat. Di antaranya:

Maksudnya :
“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.”
(Az-Zaariyat : 56)
Firman Allah SWT lagi:


Maksudnya :
“Wahai sekalian manusia beribadahlah kepada Tuhan kau yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa.”
(Al-Baqarah : 21)
Daripada ayat di atas boleh dibuat kesimpulan berikut:
 1. Allah SWT menciptakan umat manusia dan memerintah mereka supaya melakukan ibadat serta menjunjung perintahNya dan meninggalkan larangan-laranganNya.
 2. Tujuan sebenar Allah SWT menciptakan manusia ialah untuk beribadat. Manusia diwajibkan beribadat kepada Allah SWT serta mengemukakan ibadah-ibadahnya, hanya kepada Allah tanpa menyekutui Allah dengan sesuatu makhluk.
 3. Mewajibkan dan tugas beribadat sentiasa dituntut hingga sampai menemui Allah, seseorang itu tidak akan terlepas daripada tugas tersebut walaupun jiwanya telah meningkat tinggi dan sentiasa dalam perhubungan yang kuat dengan tuhannya.
 4. Setiap peribadatan hendaklah berdasarkan keikhlasan yang lahir daripada hati yang redha, sebagai mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Pembahagian Dan Matlamat Ibadah

Ibadah terbahagi kepada tiga iaitu ibadah asas (fardu ain), ibadah fardu kifayah dan ibadah umum.
 1. Ibadah Asas.
 2. Ibadah asas ialah ibadat yang merupakan fardu ain yang merangkumi soal-soal aqidah sperti dalam rukun iman yang enam. Ia juga merupakan amalan wajib yang perlu ditunaikan oleh setiap orang muslim seperti yang terkandung dalam rukun Islam. Ini bererti bahawa sebelum kita melaksanakan ibadat yang lain, kedua-dua ibadat yang asas ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu.
 3. Ibadah Fardu Kifayah.
 4. Bidang ibadat ini menitikberatkan kepada amalan-amalan sosial dalam masyarakat Islam yang merupakan nadi atau urat saraf yang menghubungkan antara antara satu sama lain. Ia meliputi menyelenggarakan mayat untuk dikuburkan, menegakkan jihad dalam semua bidang, menegakkan sekolah dan institusi pengajian tinggi (dalam semua bidang yang diperlukan), mewujudkan ekonomi Islam, mewujudkan pentadbiran Islam dan melaksanakan kebajikan am.
 5. Ibadah Umum.
 6. Ibadah umum ialah segala kegiatan manusia yang tunduk kepada hukum-hukum dan nilai-nilai agama Islam. Segala aktiviti dan amalan manusia dan tugas-tugasnya sehari-hari tergolong dalam istilah ibadah jika ia dilaksana dengan ikhlas dan jujur. Ibadah umum boleh dibahagikan kepada dua bahagian :
 • Peribadi dan akhlak yang tinggi yang boleh mendatangkan pahala seperti bercakap benar, amanah jujur merendah diri, tidak mementingkan diri sendiri atau menganggap diri lebih tinggi dan mulia daripada orang lain, menunaikan janji dan tidak mengkhianati orang lain.

Firman Allah SWT: Maksudnya:
“…hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa ( maksiat )…”
( Al- Iara’ : 37 )
Sabda Rasulullah SAW ( Terjemahannya ) :
“ Iman itu mempunyai 77 cabang dan malu ialah salah satu daripada cabang iman.
( Al Bukhari )
Termasuk dalam erti iman ialah sayang kepada saudaranya. Sabda Rasulullah SAW maksudnya :
“Tidak beriman ( iman yang sempurna ) salahnya ( sesama Muslim ) sebagaimana ia mencintai dirinya . “
( Al Bukhari )
Ibadah umum dalam bentuk mengatur cara kehidupan seharian daripada pengurusan keperluan peribadi sehinggalah kepada cara membina negara, perhubungan antara bangsa, cara melaksanakan hukum dalam masa perang dan damai. Semuanya ada peraturan-peraturan akhlak yang mulia daripada perspektif Islam yang boleh membuat amalan-amalan kita itu menjadi ibadah.

Syarat-Syarat Bagi Sesuatu Amalan (Adat) Menjadi Ibadah

Semua pekerjaan kita boleh menjadi ibadah jika dilakukan mengikut cara-cara yang telah ditetapkan oleh Islam. Ia mesti mengandungi perhubungan dua hala. Iaitu perhubungan kita dengan Allah dan perhubungan kita sesama manusia.
Firman Allah SWT :
Maksudnya:
“Akan ditimpa kehinaan ke atas mereka itu di mana sahaja. Mereka berada melainkan mereka menghubungkan diri dengan Allah dan menghubungkan diri sesama manusia”.
Kalau kita hanya menegakkan salah satu dari dua hubungan ini sahaja, umpamanya perhubungan sesama manusia sahaja tanpa memberikan perhatian kepada perhubungan dengan Allah SWT dan tidak menurut perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, ia tidak dikira ibadah dan Allah mungkin menimpakan azab dan kehinaan ke atas kita.
Oleh itu, amalan-amalan biasa hanya akan diakui sebagai ibadat jika ia memenuhi syarat-syarat berikut:
 1. Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam, iaitu sesuai dengan hukum-hukum syariat dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut.
 2. Amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat yang baik dan diredhai Allah. Sebagai seorang muslim amalan tersebut mestilah untuk memelihara kehormatan dirinya, menyenangkan keluarganya, memberi manfaat kepada umatnya dan dapat memakmurkan bumi Allah sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah SWT.
 3. Amalan-amalan itu hendaklah dibuat dengan seelok-eloknya bagi menepati kehendak-kehendak hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim yang bererti; “Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan pada tiap-tiap sesuatu.”
 4. Ketika membuat kerja-kerja hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syariat dan batasnya, tidak menzalimi orang, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas atau merampas hak orang.
 5. Dalam mengerjakan amalan-amalan dunia itu tidak lalai dan tidak cuai dari menjalankan kewajipan ibadat yang khusus seperti solat, puasa dan sebagainya sesuai dengan firman Allah SWT :

Maksudnya :
“(Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjualbeli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.”
(An-Nuur : 37)
Jadi bila sahaja seorang mukmin dapat menyempurnakan kelima-lima syarat di atas dalam mengendalikan segala pekerjaan dan urusan hidupnya setiap hari dia adalah dikira sentiasa beribadat kepada Allah meskipun dia tidak duduk di masjid-masjid atau di surau-surau ketika membuat kerja-kerja tersebut.

Kesimpulan

Konsep ibadah dalam Islam adalah amat luas dan menyeluruh, merangkumi tingkah laku dan amalan manusia seluruhnya yang dikerjakan menurut ajaran Islam. Ibadah mempunyai kaitan yang rapat dengan akhlak. Menerusi ibadah yang betul akan melahirkan kelakuan yang baik bersopan dan berakhlak mulia. Nilai akhlak berpunca daripada agama ditetapkan oleh al Qur’an dan al sunnah. Setiap amalan yang memenuhi syarat-syarat berkenaan boleh menjadi ibadah.

INFO TERKINI

KULIAH MAGHRIB 
US HASMINUDDIN

TARIKH 18/12/2012

TEMPAT : MASJID FELDA CHUPING ARAU PERLIS

KITAB : BIDAYATUL HIDAYAH

Friday, December 14, 2012

Bicara zakat: masuk saham daripada wang pinjaman

Ustaz Hamizul Abdul Hamid,

KULIAH SUBUH US HASMINUDDIN

TARIKH : 15.12.2012
 
HARI : SABTU
 
TEMPAT : MASJID FELDA CHUPING PAUH PERLIS

Info Terkini dari ustaz Din

Salamualaikum warahmatullah.

Kuliah maghrib (14.12.2012)
Penyampai :
Ustaz Hasminuddin Bin Hashim
Kitab :
Kitab Bidayatul Hidayah Karangan Imam Al Ghazali 
Tempat :
Masjid kampung Tradisi Changloon Kedah Darul Aman

Kepada yang tinggal berdekatan
dijemput hadir.
 

Monday, December 3, 2012

Menangislah kerana takut AllahDetik Islam, 03 Dis 2012
Mengapa kadang-kadang kita menangis, dan siapa yang menetapkan fitrah (naluri) ini kepada kita yakni fitrah menangis? Seorang bayi sejak lahir ke dunia ini kita melihatnya menangis dan seseorang yang rapat dengan kita juga menangis. Maka menangis adalah fitrah Allah ciptakan pada diri manusia, dan kebanyakan orang-orang jahil meyakini bahawa menangis tidak ada manfaatnya. Akan tetapi terdapat beberapa kajian untuk membuktikan kebalikan dari keyakinan orang-orang jahil tersebut.

Dalam al-Quran menyebutkan bahawa menangis adalah sifat yang baik namun dengan syarat bahawa menangis itu kerana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Beberapa pakar psikologi melontarkan satu idea "Perubatan Dengan Menangis"

Seperti dilaporkan dari laman Al-Sofwa, satu penyelidikan dilakukan oleh para penyelidik AS dan Belanda menemui kebaikan di sebalik menangis bahawa kebanyakan orang merasakan bertambah baiknya perasaan mereka setelah menangis dan pada saat yang sama, hanya satu orang dari 10 yang keadaanya adalah buruk selepas itu (selepas menangis ).

Ahli psikologi dari University of South Florida, AS dan Universiti Tilburg, Belanda mendapati bahawa orang yang menangis dan mengeluarkan air matanya merasakan bertambah baiknya perasaan mereka.

Sebaliknya, tercatat bahawa sekitar satu pertiga daripada 3,000 orang yang mengikuti kajian tersebut, perasaan mereka tidak baik selepas menangis. Hasil kajian ini diterbitkan dalam American Journal of Psychology - mengaitkan antara manfaat menangis dengan tempat dan waktu menangis tersebut. Kajian ini melihat bahawa menangis memberikan kesan menenangkan, seperti pernafasan yang menjadi lambat dan hal ini dapat mengurangkan kadar denyutan jantung. Para penyelidik menganggarkan bahawa hal inilah menyebabkan mengapa manusia mengingat perkara yang positif selepas menangis dan menghidari perasaan tegang.

Para penyelidik melakukan penyelidikan mengenai tangisan di makmal dan mereka mendapati bahawa kebanyakan hasilnya adalah perasaan yang buruk. Mereka merumuskan bahawa sebabnya adalah keadaan tegang, imaginasi dan pemantauan. Hal-hal demikian akan menimbulkan perasaan-perasaan negatif yang menghalang kebaikan yang positif berkaitan dengan menangis.

Kajian ilmiah ini menguatkan apa yang ada dalam kajian sebelum ini, tentang manfaat menangis yang dirasakan oleh para penyelidik di bidang psikologi. Namun para penyelidik tersebut tidak mengetahui cara menangis yang betul dan berkesan!

Menangis kadang-kadang boleh menjadi ubat untuk banyak penyakit, tetapi dengan syarat bahawa tangisan tersebut disebabkan rasa takut kepada Allah. Dan itulah yang dikhabarkan al-Quran, dengan firman-Nya ketika menceritakan tentang orang-orang beriman yang khusyuk 'yang hati mereka merasakan pengaruh dari firman Allah, apa reaksi mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka:

"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk." (Surah al-Israa' :  ayat 109)

Lihatlah bagaimana penjelasan Ilahi ini mengaitkan antara menangis dengan khusyuk. Maka kedua-duanya adalah cara yang terbaik untuk mengubati penyakit mental.

Menangis disebabkan rasa takut kepada Allah menambah kekhusyukan dan ketakutan kepada Allah pada diri seorang yang beriman, dan membuatnya lupa kepada kesedihan, dan kebimbangan-kebimbangan lain.Mengapa hal ini terjadi? Orang yang dipengaruhi oleh firman Allah dan membayangkan kegerian hari kiamat serta mengingat kebesaran Sang Pencipta, nescaya akan dapat menghindari masalah dan kesedihan yang dihadapinya sehingga dia lupa akan masalahnya.

Ini adalah langkah pertama dalam proses menyelesaikan masalah apapun yang dihadapi iaitu dengan melihat masalah ini sebagai sesuatu yang remeh dan boleh diselesaikan sehingga dengan demikian dia akan mudah menyelesaikan masalah tersebut. Perkara ini telah ditegaskan oleh pakar psikologi dan program neuro-linguistic tentang penyelesaian masalah dan kesukarannya.

Oleh itu, Allah menyebutkan berkaitan "menangis" pada beberapa ayat di dalam al-Quran. Dia menjadikannya sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai indikasi kejujuran seorang mukmin takutnya kepada Sang Pencipta, Yang Maha Berkuasa. Allah berfirman:

“Maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini (sehingga kamu mengingkarinya)? Serta kamu tertawa (mengejek-ejeknya) dan kamu tidak mahu menangis (menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu)? Sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan? Oleh hal yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah (yang telah menurunkan Al-Quran itu) dan beribadatlah kamu kepada-Nya (dengan sepenuh-penuh tauhid).”(Surah An-Najm: ayat 59-62)

Maka dalam nas al-Quran ini, Allah memerintahkan kita untuk menangis kerana takut kepada-Nya dan agar kita menjauhi perkara sia-sia serta menjauhi banyak ketawa. Hal itu tidak menghalang kita daripada tersenyum yang juga tergolong sebagai ubat (untuk mengubati kesedihan dan masalah).

Sesungguhnya menangis,, khusyuk, dan doa adalah resipi yang bagus untuk mengubati ketegangan jiwa. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk antara golongan yang Allah berfirman tentang mereka:

"... Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. " (Surah al-Anbiyaa : ayat 90)


Oleh itu, perlunya kita pada zaman ini berdoa, khusyuk, dan tangisan yang disebabkan kerana rasa takut kepada Allah.

Semoga Allah melepaskan kesedihan kita dan memberikan kesabaran kepada kita kerana tidak ada pemberian daripada Allah yang lebih luas berbanding kesabaran sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

http://detikislam.blogspot.com

Jom Selawat